Collectie Gelderland

Kerkgebouw

Ned. Herv. Kerk met toren gezien aan de achterzijde. zie rom 2B45.