Collectie Gelderland

pastorie

Ned. Herv. pastorie aan de Klomperweg; zie rom 3A34.