Collectie Gelderland

Geen titel

Driekus Steenbeek van de Schansweg diende bij de Veldartillerie in Ede. (Ca. 1938).