Collectie Gelderland

opgraving

Stukje akker uit de ijzertijd bij een opgraving te voorschijn gekomen aan de Vijfsprongweg.