Collectie Gelderland

Kerk

Ned. Herv. Kerk en de boederij van Floor.