Collectie Gelderland

Geen titel

Het Groene Kruisgebouw werd destijds bewoond door mejuffrouw Van de Band en zuster Lenseling.