Collectie Gelderland

Huis aan de Postweg

Woonhuis behorend bij de Landkolonie van het Leger des Heils aan de Postweg. Tegenwoordig de 'Batelaar'.