Collectie Gelderland

Geen titel

Een hoek van het gebouw met een gedeelte van de tuin. De verpleegprijs varieerde toen van 75 cent tot f 1,50 per dag. (1907).