Collectie Gelderland

Geen titel

Melkboer Van Vulpen op de splitsing van de Goorsteeg en de Lunterse Bosweg, tegenover het Leger des Heils.