Collectie Gelderland

Gedenkboom

Gedenkboom door de bevolking geschonken aan de stichter van het Buurtbos. zie rom 6B22.