Collectie Gelderland

kerk

Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat. zie rom 2B48.