Collectie Gelderland

boerenerf

Boerderij in Meulunteren 'Klein Blankespoor', de fam. Lieftink was er vele jaren pachter; eigenaar van de voerderij de fam. Wilbrink; zie rom 4A7.