Collectie Gelderland

notarisbank

Stenen bank aangeboden aan notaris R. Dinger t.g.v. zijn 40-jarig ambtsjubileum in 1935. zie rom 5B2.