Collectie Gelderland

Hotel Floor

Hotel Floor naast de Ned. Herv. Kerk bij Floor staat een ouderwetse benzinepomp.