Collectie Gelderland

Geen titel

Ds. Davelaar, Geref. Predikant met vrouw en zuster.