Collectie Gelderland

Interieur Ons Landhuis

Gemeenschapsruimte in Ons Landhuis, het vakantiehuis van de Ver. v.Slechthorenden; zie rom 4B5.