Collectie Gelderland

Het Wevershuisje.

Huisje aan de Roskammersteeg; de naam is ontleend aan Jan ter Horne, een Duitse deserteur die als wever de kost verdiende; hij was lange tijd de enige Katholiek in Lunteren.