Collectie Gelderland

Geen titel

Gezicht op de Ned. Herv. Kerk vanuit zuidelijke richting. Op de voorgrond rechts het hek van de o.l. school. (1937).