Collectie Gelderland

Kerkgebouw

Kerkgebouw van de Ned.Herv.Kerk aan de Dorpsstraat. zie rom 2B38.