Collectie Gelderland

kerk

Ned. Herv. kerk en hotel Floor.