Collectie Gelderland

woonplaats

werkplaats van de Landkolonie van het leger des Heils aan de Postweg.