Collectie Gelderland

De Koepel

Uitzichttoren op de Galgenberg in het Buurtbos.zie rom 6B35.