Collectie Gelderland

Ned. Herv. Kerk en schoolplein

Ned. Herv. Kerk en schoolplein bij de Openbare School