Collectie Gelderland

R.K.Kerk

Kerkgebouw van de Lunterse katholieken aan de Kerkhoflaan.