Collectie Gelderland

kerk

Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat.