Collectie Gelderland

Geen titel

Het huisje van Gijs Kas. Voor 1950 woonde hier G. v.d. Berg. Het huisje is in 1994 gesloopt. Nu is hier v.d. Brandhof de aannemer gevestigd.