Collectie Gelderland

Geen titel

Erepodium in de Dorpsstraat ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van notaris Dinger (7 juni 1920).