Collectie Gelderland

Geen titel

Het planten van de gedenkboom ter nagedachtenis aan notaris Van den Ham, de stichter van het buurtbos. V.l.n.r. Job Groeneveld, Pauw Groeneveld (met hoed), Marinus van Eck (met pet) en helemaal rechts Van Koutrik. (1914).