Collectie Gelderland

kerkinterieur

Interieur van de Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat; zie rom 3A2.