Collectie Gelderland

Pastorie

Pastorie van de Ned. Herv. kerk aan de Klomperweg, is inmiddels vervangen door een nieuwe.