Collectie Gelderland

kerkgebouw

Oude kerkgebouw van de Geref. kerk aan de Oranjestraat voor de uitbreiding in de dertiger jaren; zie rom 3B47.