Collectie Gelderland

Heilsofficieren

Twee officieren van het Leger des Heils bij de voordeur van Hotel de Veluwe.