Collectie Gelderland

Familie Wolff aan de Engweg.

Foto's met gezinsleden van de familie Wolff, die een zagerij hadden aan de Engweg.