Collectie Gelderland

Beslagstuk van brons, waarschijnlijk van een kist, uit de Romeinse tijd

Sierbeslag van brons met bronzen nageltjes, waarschijnlijk een beslagdeel van een kleine (houten) kist. Het bronsbeslag is op de Grote Markt in Nijmegen gevonden in een tufstenen grafkist, samen met andere grafgiften. Het graf dateert in het einde van de 2de of begin van de 3de eeuw.