Collectie Gelderland

Gotische torenmonstrans

Deze zeldzame, fraaie monstrans werd in 1994 bij de verbouwing van een huis achter een muur aangetroffen. Vermoedelijk is het tijdens de beeldenstorm beschadigde en daarna gedemonteerde voorwerp daar verstopt. Aan de stadskeur is te zien dat de monstrans begin 16de eeuw in Nijmegen is gemaakt. De opbouw en versiering zijn ontleend aan de architectuur van gotische kathedralen. In een monstrans werd de geconsacreerde hostie getoond in de kerk en bij processies. In het midden bevond zich een glazen cilinder met daarin de hostie. Van dezelfde meester is een nagenoeg gelijke monstrans bewaard gebleven in de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.