Collectie Gelderland

Bijl van steen uit de prehistorie

Bijl van vuursteen uit het neolithicum, gevonden in Nijmegen-Hatert. De bijl heeft een ovale doorsnede (Flintovalbeil), de vuursteen is afkomstig van de Lousberg bij Aken.