Collectie Gelderland

Afscheid van het katholicisme

Met deze tekening geeft Klemann zijn visie op de katholieke kerk, en wel in het bijzonder de registratie en de uitschrijving van het kerklidmaatschap. Rechtsboven bevindt zich een soort loket met twee priesters. Voor de balie staat een naakte jongeman die zich als katholiek uit het register wil laten uitschrijven. Als dezelfde figuur nogmaals, rechts in beeld, frontaal wordt weergegeven, blijkt hij geheel geslachtsloos te zijn. De naakte mens die ontdaan is van elke seksualiteit, levert volgens de kunstenaar voor het katholicisme geen probleem op. Het is een fysieke staat waarin zich ook de engelen bevinden, een soort toestand van volmaaktheid. Door zich uit te laten schrijven hoopt de jongeman weer een seksueel wezen te worden. De kans bestaat dat dit niet zonder slag of stoot zal geschieden. Als tussenoplossing is daarom links op de voorstelling een grote kast weergegeven, waarin oranje figuren, zijnde verdoemde zielen, in een vagevuur worden gelouterd. Intussen is een vrouw, mogelijk de maagd Maria, druk doende enkele praktische zaken op orde te brengen. De kar waaruit talrijke wielen lijken te groeien is een droombeeld dat de onwezenlijke situatie versterkt. Net als bij middeleeuwse afbeeldingen zijn hier meer gebeurtenissen en situaties tegelijk in één voorstelling samengebracht. Dit levert een complex en veelzijdig beeld op. De boeiende tekening nodigt de toeschouwer uit aandachtig te kijken en voor zichzelf uit te maken of het visioen van de kunstenaar een nachtmerrie of een bevrijding is.