Collectie Gelderland

Antoninianus met Jupiter, zilveren munt uit de Romeinse tijd

Zilveren munt uit de Romeinse tijd: een antoninianus (van keizer Macrinus) met de afbeelding van Jupiter op de keerzijde. Randschrift IOVI CONSERVATORI.