Collectie Gelderland

Strigilis van ijzer uit de Romeinse tijd

Strigilis van ijzer, deel van een paar. De strigiles zijn gevonden op de Grote Markt in Nijmegen in een tufstenen grafkist, samen met andere grafgiften. Het graf dateert in het einde van de 2de of begin van de 3de eeuw.