Collectie Gelderland

Interieur van de Stevenskerk

Deze schets toont het interieur van het transept (dwarsschip) van de Stevenskerk. De tekeningen van Van Vucht Tijssen horen bij een restauratieproject van het interieur van de Stevenskerk, dat niet voltooid is vanwege de oorlog. Anno 2017 is wat geschoven met de losse interieurelementen: de Magistraatsbank bijvoorbeeld staat niet meer in het midden van de kerk. De kroonluchters hangen er nog steeds: zij representeren de Nijmeegse gilden.