Collectie Gelderland

Fragment van een wrijfsteen uit het Neolithicum Laat B

Fragment van een wrijfsteen van kwarsiet uit de periode 2400 - 1900 voor Chr. (Neolithicum Laat B) is deel van een kuilinventaris. Er zijn sporen van kleine putjes op de bolle zijkanten te zien. Het werktuig is waarschijnlijk opzettelijk kapot geslagen, te zien aan een breuk aan de zijkant. De steen was samen met een aantal andere stenen werktuigen begraven in een kuil in het Gelderse Hengelo. Mogelijk waren het werktuigen van een smid.