Collectie Gelderland

Nymegen uit het Westen te zien

Nymegen uit het Westen te zien. Op deze ets zien we links en in het midden de rivier de Waal met vracht- en zeilboten. Geheel links staan een molen en een huis. iets verderop zien we de schansen van het fort Knotsenburg bij Lent en een gedeelte van een schipbrug in de Waal. Rechts is een man op een boot bezig met het grote zeil. Rechts van de rivier ligt de stad Nijmegen, met het Valkhof en de St. Stevenstoren en het achterliggende land. Op de voorgrond zien we rechts schanswerken buiten de stadsmuren. Op deze muren staan molens. Geheel rechts staat een volgeladen kar met twee paarden er voor en een boer erbij. Zie ook inventarisnummers: C.XV.W.14.136 t/m 148 en 162 t/m 173. (eveneens prenten betreffende Nijmegen). Prent uit H.K. Arkstee, Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren (Amsterdam 1733).