Collectie Gelderland

IJzersteen (natuursteen) uit de prehistorie

IJzersteen, een natuursteen met een heel hoog ijzer gehalte, uit het late neolithicum. De ijzersteen werd samen met een vuurstenen vuurslag gebruikt om vuur te maken. beide voorwerpen maakten deel uit van een grafinventaris. Het graf is gevonden in Lunteren, gemeente Ede.