Collectie Gelderland

Hoekvormig fragment van een zuilkapiteel van kalksteen uit de Romeinse tijd

Fragment van een kalkstenen zuilkapiteel: uitstekend hoekfragment met de versiering van een krullend acanthusblad. Het Het fragment is in de tempel van Elst gevonden en maakte waarschijnlijk deel uit van de Tweede tempel. De bouw van deze tweede tempel is tussen 70 en 100 na Chr.