Collectie Gelderland

Vuurstenen knol uit het Neolithicum Laat B

Vuurstenen knol uit de periode 2400 - 1900 voor Chr (Neolithicum Laat B) is deel van een kuilinventaris. Deze onregelmatige vuurstenen knol met overal vorstscheuren heeft nog een afgerond oppervlak. Er zijn geen sporen van bewerking of gebruik te zien. De steen was samen met een aantal andere stenen werktuigen begraven in een kuil in het Gelderse Hengelo. Mogelijk waren het werktuigen van een smid.