Collectie Gelderland

Antependium van het Schippersgilde

Geborduurd voorhangsel van de altaartafel in de kapel van het Schippersampt aan de Waalkade. Eind 15de eeuw gaf het gilde opdracht aan het borduurwerkersgilde om dit kostbare antependium te vervaardigen. Afgebeeld is een hulk, aan de masten wapperen wimpels met de wapens van Gelre en Nijmegen. Links en rechts van het schip bevinden zich Maria en Sint Olaf, de patroonheiligen van de Nijmeegse schippers. Sint Olaf was een heilige Noorse koning. Hij werd vereerd in veel West-Europese steden die via de Hanze handelsbetrekkingen met Scandinavië hadden. Op de omslag staat een opschrift: ‘Ihesus – In Eer Gods Ende Die Gode Sunt Olof – Maria’. Het wapen van het schippersgilde, een gouden anker op een rood veld, komt vier keer voor.