Collectie Gelderland

Drinkhoorn van lichtblauw glas uit de Romeinse tijd

Drinkhoorn (rhyton) van lichtblauw glas met trechtervormige monding met verdikte rand. De onderkant van de hoorn is vrijwel haaks gebogen en het smalle uiteinde is afgebroken. De drinkhoorn is in fragmenten gevonden in een rijk Romeins vrouwengraf in Nijmegen-west (graf 9), in het grafveld behorend bij de stad Ulpia Noviomagus. Type Isings 73b. Het graf dateert tussen 100 en 115 na Chr.