Collectie Gelderland

Hanger van barnsteen uit de Romeinse tijd

Hanger van barnsteen, in de vorm van een vissenpaar. De hanger is in Nijmegen gevonden, in een Romeins graf in het grafveld van de stad Ulpia Noviomagus. En dateert in het eind van de 1e eeuw.