Collectie Gelderland

Depot, een kuilinventaris, van bronzen voorwerpen uit de prehistorie

Kuilinventaris, een depot met een bronzen kokerbijl, armband en armbandfragmenten, mesfragment en staafje uit de late bronstijd. Gevonden in Apeldoorn. Deel van een bronsdepot.