Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van het terrein van het voormalige Canisiuscollege

Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het begin van de 1e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein van het voormalige Canisius College aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Het graf (nr. 10) bestond uit enkele bijgiften: drie mantelspelden (fibula's) en de gesmolten resten van een verbrand parfumflesje en drie aardewerken potten waarvan er twee gevuld waren met verbrand botmateriaal (crematieresten) en overige verbrandingsresten.